Live Your Dreams

Saker jag drömmer om

Behöver du personlig assistans?

Har du en funktionsnedsättning eller svårt att klara av vissa saker i din vardag, saker som anses som grundläggande behov? Då kan det vara så att du har rätt till personlig assistans, läs mer här om det. 

Bland grundläggande behov räknas till exempel att äta, klä på och av sig, personlig hygien och kommunikation. Sedan kan det även omfatta annan omvårdnad som kräver specifik kunskap om den assistansberättigade.

Ansöka om personlig assistans

Om du behöver hjälp med dina grundläggande behov samt är under 65 år gammal, så har du två olika sätt att ansöka om personlig assistans. Har du behov av det i mer än 20 timmar per veckan så kan du ha rätt till rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. I annat fall ansvarar kommunen för din assistans. Om du blir beviljad personlig assistans från Försäkringskassan så kan du använda det ekonomiska stödet för att anlita ett assistansföretag.

För att man ska kunna få personlig assistans så är det som så att du måste då mfattas av det som förkortas LSS, som betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS gäller för den som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt även för betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder. Skadan ska ha uppstått genom yttre våld eller kroppslig sjukdom. Sedan gäller LSS även för de som har varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara så pass stor att den orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet.

24 Feb 2022