Live Your Dreams

Saker jag drömmer om

Bra karriär ger bättre yrkesliv

En sak som många arbetsplatser har gemensamt är att de har mer eller mindre gått över till att jobba i projektform. Du har kanske hört talas om begreppet förut och kanske har du på ditt jobb varit delaktig i ett projekt. Vad det handlar om är att man på ett bra sätt formar ett gemensamt mål, det kan handla om att få knyta en viss kund till sig eller om produktionstekniska saker. För att nå det målet så sätter man upp ett flertal delmål där olika personer kan bidra på olika sätt för att nå huvudmålet. En person är ansvarig för hela projektet och ser till att alla har de verktyg de behöver för att kunna utföra sin del av jobbet, man följer upp och motiverar och strukturerar. 

Gå en kurs

Om du vill kunna vara denna spindel i nätet och samtidigt få meriter som gör att din karriär främjas så ska du se till att utbilda dig. Hos Ledarskap & Projekthantering AB så kan du få skräddarsydda utbildningar i ledarskap och prejektledning. Tillsammans med dig och ditt företag så kan de se till att kurserna blir väl anpassade utifrån er verksamhet och du får all den kunskap du behöver för att leda ett projekt. Man kan visserligen själv försöka sig på det här med projektledning genom att läsa sig till hur man gör, men det kan då bli en kostsam lärdom. Att gå en riktad kurs är bättre eftersom du då kan hantera olika projekt på ett självsäkert sätt med en gång efteråt.  

2 Jun 2017